2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuç Duyurusu

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları:

Başvuru Süresi İçinde Evrak Teslimi Olmayanlar

GANO II. ÖĞRETİM

GANO ÖRGÜN

MERKEZİ II. ÖĞRETİM

MERKEZİ ÖRGÜN

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİNİN KAYIDI  İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-      2 adet resim

2-      T.C. kimlik fotokopisi

3-      EK1- madde uyarınca yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin ( Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programları hariç) tam donanımlı resmi bir  Kamu Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.

 İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki özel şarta uygun rapor almaları gerekmektedir.

Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

NOT: Kabul edilen öğrencilerin dönem ya da yıl kaybı olabilir.

Kayıt Tarihleri:

11-15 Eylül 2017 (Asil Adayların)

18-20 Eylül 2017 (Yedek Adayların kayıt tarihi)

0

Misyon

Temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmek ve toplumsal gereksinimlere göre yeni eğitim programları geliştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası sevide tanınan, tercih edilen ve geliştirdiği programlar ile ulusal lider özelliğinde bir eğitim kurumu olmaktır. Ayrıca sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 227 45 36
Tel: +90 242 227 45 40