Akademik Personel

                                                                                                                                     Telefon                                E-Mail

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Öğr. Gör. Seda ESKİDEMİR MERAL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Okay IŞLAK                                               (Prg.Koordinatörü)     2274400/2872          okayislak@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Muhsin YÖRÜK                                                                                 2274400/2880          muhsinyoruk@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Seda ESKİDEMİR MERAL                                                              2274400/2879          seskidemir@akdeniz.edu.tr

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Dr. Öğr. Ü. Şengül AKDENİZ

YAŞLI BAKIM PROGRAMI

Dr. Öğr. Ü. Şengül AKDENİZ  (Müdür Yrd. 6853/Prg. Koordinatörü)     2274400/2896          sengulakdeniz@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mehtap PEKESEN                                                                       2274400/2890          mesmek@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice ACAR                                                                                       3106866                       haticeacar@akdeniz.edu.tr

TERAPİ VE REHABİLATASYON BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Öğr . Gör. Dr. Mükerrem ERDOĞAN

FİZYOTERAPİ

Öğr. Gör. Dr. Anıl ŞAHİN                                                    (Müdür Yrd.)      2274400/2894          anilsahin@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mükerrem ERDOĞAN                   (Prg. Koordinatörü)     2274400/2892          mukerremerdogan@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hatice GÜL                                                                                 2274400/2895          haticegul@akdeniz.edu.tr

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Doç. Dr. Sevim ERCAN KELEK

DİYALİZ

Öğr. Gör. Ayşe AYDIN ATALAY                              (Prg. Koordinatörü)    3106864                      ayseaydin@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Özlem KAŞTAN                                                                            2274400/2886          ozlemzumre@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin OĞUZ GÜNER                                                                 3106865                      yaseminoguz@akdeniz.edu.tr

İLK VE ACİL YARDIM

Öğr. Gör. Esma GÜLTÜRK                                      (Prg. Koordinatörü)   3106854                      egulturk@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Suna EROĞLU AYGÜL                                                                   2274400/2893          sunaeroglu@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Emine Selda GÜNDÜZ                                                          2274400/2891          seldagunduz@akdeniz.edu.tr

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Öğr. Gör. Mustafa ÇELİK                                          (Prg. Koordintörü)     2274400/2888          mcelik@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Elif Cihan ALTINEL                                                                         2274400/2882          elifaltinel@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma ÜZÜMCÜ                                                                              2274400/2889          fatmauzumcu@akdeniz.edu.tr

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Aycan ŞAHİN                                          (Prg. Koordinatörü)    2274400/2877          aycansahin@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Onur KARAMAN                                                                            2274400/2875          onurkaraman@akdeniz.edu.tr

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Doç. Dr. Sevim ERCAN KELEK                           (Yüksekokul Müdürü)    3106853                      sevimercan@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Elif ODABAŞ KÖSE                               (Prg. Koordinatörü)   3106877                      elifkose@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Süreyya BİLMEN                                                                          3106871                      bilmens@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Arzu POLAT CENGİZ                                                                       3106867                      arzuplt@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Atila BOZDAĞ                                                                                  2274400/2895           atilabozdag@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Ramazan YILMAZ                                                                           2274400/2887          ryılmaz@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Sevilay ÖNEY                                                                                   2274400/2899          sevilayoney@akdeniz.edu.tr

Misyon

Temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmek ve toplumsal gereksinimlere göre yeni eğitim programları geliştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası sevide tanınan, tercih edilen ve geliştirdiği programlar ile ulusal lider özelliğinde bir eğitim kurumu olmaktır. Ayrıca sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE E-mail: saghizmyo@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 37
Tel: +90 242 310 68 69