Akademik Personel

                                                                                                                                     Telefon                                E-Mail

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Öğr. Gör. Seda ESKİDEMİR MERAL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Seda ESKİDEMİR MERAL                       (Prg.Koordinatörü)     2274400/2879          seskidemir@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Muhsin YÖRÜK                                                                                 2274400/2895          muhsinyoruk@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Okay IŞLAK                                                                                        2274400/2872          okayislak@akdeniz.edu.tr

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Öğr. Gör. HATİCE ACAR

YAŞLI BAKIM PROGRAMI

Dr. Öğr. Ü. Şengül AKDENİZ              (Müdür Yrd./Prg. Koordinatörü)     2274400/2896          sengulakdeniz@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Mustafa ÇOBAN                                                                              2274400/2889          mustafacoban@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mehtap PEKESEN                                                                       2274400/2890          mesmek@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice ACAR                                                                                       3106866                       haticeacar@akdeniz.edu.tr

TERAPİ VE REHABİLATASYON BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Öğr . Gör. Dr. Mükerrem ERDOĞAN

FİZYOTERAPİ

Öğr. Gör. Anıl ŞAHİN                        (Müdür Yrd./Prg. Koordinatörü)     2274400/2894          anilsahin@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mükkerem ERDOĞAN                                                             2274400/2892          mukerremerdogan@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice GÜL                                                                                       2274400/2895          haticegul@akdeniz.edu.tr

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Doç. Dr. Sevim ERCAN KELEK

DİYALİZ

Öğr. Gör. Ayşe AYDIN ATALAY                              (Prg. Koordinatörü)    3106864                      ayseaydin@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Özlem KAŞTAN                                                                            2274400/2886          ozlemzumre@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin OĞUZ GÜNER                                                                 3106865                      yaseminoguz@akdeniz.edu.tr

İLK VE ACİL YARDIM

Öğr. Gör. Suna EROĞLU AYGÜL                         (Prg. Koordinatörü)      2274400/2893          sunaeroglu@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Emine SELDA GÜNDÜZ                                                          2274400/2891          seldagunduz@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Esma GÜLTÜRK                                                                              3106854                      egulturk@akdeniz.edu.tr

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Öğr. Gör. Elif Cihan ALTINEL                                 (Prg. Koordintörü)       2274400/2882          elifaltinel@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa ÇELİK                                                                                2274400/2888          mcelik@akdeniz.edu.tr

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Onur KARAMAN                                      (Prg. Koordinatörü)    2274400/2875          onurkaraman@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Aycan ŞAHİN                                                                                    2274400/2877          aycansahin@akdeniz.edu.tr

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Doç. Dr. Sevim ERCAN KELEK                           (Yüksekokul Müdürü)    3106853                      sevimercan@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Süreyya BİLMEN                                (Prg. Koordinatörü)      3106871                      bilmens@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Elif ODABAŞ KÖSE                                                                       3106853                      elifkose@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Arzu POLAT CENGİZ                                                                       3106867                      arzuplt@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Ramazan YILMAZ                                                                           2274400/2887          ryılmaz@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Sevilay ÖNEY                                                                                   2274400/2899          sevilayoney@akdeniz.edu.tr

Öğr. Gör. Yahya KILINÇ                                                                                    2274400/6158          yahya@akdeniz.edu.tr

Misyon

Temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmek ve toplumsal gereksinimlere göre yeni eğitim programları geliştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası sevide tanınan, tercih edilen ve geliştirdiği programlar ile ulusal lider özelliğinde bir eğitim kurumu olmaktır. Ayrıca sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 227 45 36
Tel: +90 242 227 45 40