Akdeniz Üniversitesi

DİYALİZ

Diyaliz Programı Staj Programı dosya indirstaj

DİYALİZ PROGRAMI

Programın Amacı: : Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinasına  alınması, takibi ve  tedavisi,  diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında,  diyaliz ünitelerinde çalışacak  sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Sağlık Meslek Lisesi mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.

Eğitimin Esası : Diyaliz programının 2 yıllık eğitimi  içinde öğrenciler ; temel tıp bilimleri dersleri olan; anatomi, fizyoloji, biyokimya, biyofizik, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji dersleri teorik olarak, temel meslek dersleri olan; hasta bakım ilkeleri, cerrahi hastalıkları, iç hastalıkları tedavi ve bakımı, nefroloji, diyaliz derslerini teorik ve uygulamalı olarak, ayrıca ilk yardım, beslenme ilkeleri, kişiler arası  ilişkiler, deontoloji derslerini de alırlar.

Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar

Öğrenciler aldıkları bu teorik eğitimin yanı sıra  mesleki uygulama  stajlarını SSK Hastanesi ,  Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi Hastanesinin , hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerine yapmaktadırlar.

Öğrencilerimiz  2. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını  hastanelerin , hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerine ve özel diyaliz merkezlerinde yapmaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde uzman  doktor gözetiminde çalışabilirler.

Sayfa Özeti: DİYALİZ

Anahtar Kelimeler: