Diyaliz Programı

1998 yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Programın Amacı:  Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Sağlık Meslek Lisesi mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.

Eğitimin Esası: Diyaliz programının 2 yıllık eğitimi içinde öğrenciler; temel tıp bilimleri dersleri olan; anatomi, fizyoloji, biyokimya, biyofizik, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji dersleri teorik olarak, temel meslek dersleri olan; hasta bakım ilkeleri, cerrahi hastalıkları, iç hastalıkları tedavi ve bakımı, nefroloji, diyaliz derslerini teorik ve uygulamalı olarak, ayrıca ilk yardım, beslenme ilkeleri, kişiler arası ilişkiler, deontoloji derslerini de alırlar.

Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar

Öğrenciler aldıkları bu teorik eğitimin yanı sıra mesleki uygulama stajlarını SSK Hastanesi , Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi Hastanesinin , hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerine yapmaktadırlar.

Öğrencilerimiz 2. yıl sonunda öğrencinin isteği üzerine 30 iş günü olan yaz stajlarını hastanelerin , hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerine ve özel diyaliz merkezlerinde yapmaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde uzman doktor gözetiminde çalışabilirler.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

DİYALİZ PROGRAMI

Misyon

Temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmek ve toplumsal gereksinimlere göre yeni eğitim programları geliştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası sevide tanınan, tercih edilen ve geliştirdiği programlar ile ulusal lider özelliğinde bir eğitim kurumu olmaktır. Ayrıca sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE E-mail: saghizmyo@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 37
Tel: +90 242 310 68 69