İdari Personel
ADI SOYADI  

BİRİM ADI

 

 

TELEFON NO

 

 

E-POSTA

 

Gülşen DEMİREL Yüksekokul Sekreteri 3106852 gdemirel@akdeniz.edu.tr
Sema BAYDAR Özel Kalem 3106850 semabaydar@akdeniz.edu.tr
Gül DÖNMEZ Yazı İşleri 3106870 guldonmez@akdeniz.edu.tr
Kezziban CEYLAN Öğrenci İşleri Şefi 3106861 kezziban@akdeniz.edu.tr
Volkan İLTER Öğrenci İşleri 3106863 volkanilter@akdeniz.edu.tr
Arzu ÖZDEMİR Öğrenci İşleri 2274400-2881 arzuozdemir@akdeniz.edu.tr
Ali KOYUNCU Personel İşl. Şb. Md. 227440-2883 akoyuncu@akdeniz.edu.tr
Filiz ALTUNOĞLU Personel İşleri 3106875 filizk@akdeniz.edu.tr
Ergün KÖSE Mali İşler Şefi 3106857 ergunkose@akdeniz.edu.tr
Orhan ERDOĞAN Teknik Servis 3106874 orhanerdoğan@akdeniz.edu.tr
Alaaddin AYDIN Destek Hizmetleri 2274400-2874
Güvenlik 3106873
Çay Ocağı 3106858

Misyon

Temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmek ve toplumsal gereksinimlere göre yeni eğitim programları geliştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası sevide tanınan, tercih edilen ve geliştirdiği programlar ile ulusal lider özelliğinde bir eğitim kurumu olmaktır. Ayrıca sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90 242 227 45 36
Tel: +90 242 227 45 40