Akdeniz Üniversitesi

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Programın Amacı: Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içersinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir.

Sağlık Meslek lisesinin ATT bölümü mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.

Programa girecek öğrencilerde ÖSYM tarafında yayınlanan Üniversitelere giriş klavuzunda yer alan  233. madde ön koşul olarak aranmaktadır.*

Eğitimin Esası : Ambulans ve Acil Bakım Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Yıl  içi stajlarının hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapmaktadırlar.

Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar

Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimiz  2. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını hastane acil servislerinde ve 112 ambulans istasyonlarında  yapmaktadırlar.

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile mezun öğrenciler; hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışabilirler.

* Madde 233 : Bu programa alınacak öğrencilerin , Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden , sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarının belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmanın zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış ancak 23 yaşından gün almamış olmaları; erkek öğrenciler 1.65 m’den , kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak , boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinden 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak ; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Sayfa Özeti: İLK VE ACİL YARDIM

Anahtar Kelimeler: