Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon Programı

Programın Amacı:

Günümüzde bilgi; kişisel ve kurumsal kararların temelini oluşturmakta, kurumsal hedeflere ulaşmak için tüm bölümlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Giderek karmaşık bir yapıya dönüşen kurumların yönetiminde ve denetiminde daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır ve bilgi artık önemli bir güçtür. Artan bilgi yığınlarını anlamak, yorumlamak ve kullanmak giderek zorlaşmaktadır. Kurumlarda bu bilgiler ancak düzenlenerek etkili ve verimli olarak kullanılabilir. Sağlık hizmetlerinin her düzeyinde iyi bir yönetimin sağlanması, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gerekli verinin toplanması, işlenmesi, raporlanması ve bilgi olarak kullanılması son derece önemlidir. Bu bağlamda sağlık hizmetlerindeki bu gelişmeleri aktif takip edebilmek ve uygulamaya sorunsuz geçebilmek için nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu program, sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin Esası:

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS’lik ders bulunmaktadır. Programdaki dersler (tıbbi dokümantasyon, bilgisayar, on parmak yazım teknikleri, sağlık enformasyon sistemleri) genelde uygulamaya yönelik derslerdir. Eğitim dili Türkçedir.

Çalışma Alanları:

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı´na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları ve istatistik birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı´na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Sağlık İdaresi” ve “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Programımız, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Örgün Öğretim ve II. Örgün Öğretim olarak toplam 100 kişilik öğrenci kontenjanı ile eğitime başlanmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Misyon

Temel sağlık hizmetleri kapsamında ön lisans düzeyinde, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmek ve toplumsal gereksinimlere göre yeni eğitim programları geliştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası sevide tanınan, tercih edilen ve geliştirdiği programlar ile ulusal lider özelliğinde bir eğitim kurumu olmaktır. Ayrıca sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE E-mail: saghizmyo@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 227 45 37
Tel: +90 242 310 68 69