Çocuk Gelişimi Programı Öğrenme Çıktıları

1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alarak, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilir.

2

Liderlik ve takım çalışmalarına yatkınlık özellikleriyle, öncelikle çocuklar ve diğer kişilerle etkili iletişim kurabilir.

3

Okul öncesi eğitim düzeyindeki çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişim özelliklerini bilir.

4

Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilir.

5

Okulöncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukları tanıma ve değerlendirmeye yönelik teknikleri uygulayabilir.

6

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin işleyişini destekleyecek doğrultuda davranır.

7

Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen tüm etkinlikleri (Türkçe, müzik, drama, sanat, oyun, hareket, fen, matematik, gezi, araç ve materyal geliştirme) yapar.

8

İnsan sağlığı ve hastalıkları hakkında yeterli bilgi seviyesiyle gereken ilk müdahaleleri yapabilir.

9

Özel eğitim (fiziksel, zihinsel, görme ve işitme engelli, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan, üstün zekalı çocuklar) gerektiren çocuklara uygun eğitim ve kaynaştırma programları uygular.

10

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır ve Türkçeyi iyi kullanır.

 

 

Eklenme tarihi :14.09.2023 11:48:32
Son güncelleme : 14.09.2023 11:57:02