Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

shmyoimg-9.jpg

Programın Tarihçesi:  Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi dokümantasyoncu ve tıbbi sekreter ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminde, Tıbbi ve Teknik Hizmetler Bölümü altında açılmıştır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminde, 2.öğretim programına öğrenci alımına son verilmiştir.

Programın Amacı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanın ihtiyaç duyduğu tıbbi terminoloji, doküman yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim, iş birliği, problem çözme, kendini yönlendirme ve sorumluluk alma becerilerine sahip nitelikli tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği: Öğrencilere konuşma, dinleme, giyim, protokol kuralları, işe motive olma, stresten uzak durma, yöneticiyle çalışma, etkili diksiyon, dosyalama ve arşivleme teknikleri, iş yazıları ve resmi yazışmaların yapılması ile ilgili teorik dersler verilmektedir. Uygulama derslerini ise hastanelerin ilgili birimlerinde yapmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler mesleklerinin gereği olarak çok iyi bilgisayar kullanma ve grafik, dizgi ve tasarım konularında bilgi sahibi olma amaçlı bilgisayar ve 10 parmak yazma teknikleri derslerini almaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Mezun olan öğrencilerimiz “Sağlık Teknikeri” ve “Tıbbi Sekreter” unvanlarını almaktadır. Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta danışmanı, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

 

Eklenme tarihi :7.10.2022 15:32:07
Son güncelleme : 22.08.2023 18:11:26