İlk Ve Acil Yardım Programı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

shmyoimg-4.jpg

İlk ve Acil Yardım Programı

Programın Tarihçesi: 

  1. örgün öğretime 1997-1998 eğitim-öğretim yılında; II. örgün öğretime 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren II. örgün öğretime öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Programın Amacı: 

Acil sağlık hizmetlerinde yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan, hastane öncesi acil bakımda; genellikle kritik durumdaki hasta/kazazedelerin acil müdahalesini yapabilecek ve hastaneye nakli süresince yaşam kurtarıcı ve engelliliği önleyici tıbbi müdahale olanaklarını sağlayabilecek nitelikli ilk ve acil yardım teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği :

Eğitim ve öğretim sürecimizin temel içeriğini; sağlık hizmetlerinin gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda, yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip ilk ve acil yardım teknikerleri (paramedikleri) yetiştirme amacı oluşturmaktadır. İki yıllık eğitim süresince, öğrencilere alanlarında mesleki bilgi ve beceri eğitimlerinin yanı sıra hastane öncesi alanda tüm müdahale, ön tanı, tedavi, izlem ve nakil sürecini yönetebilme yeteneği kazandırmaya yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Kamu ve özel hastanelerin acil servislerinde, doğumhane, yoğun bakım ve ameliyathanelerinde, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında yapılan uygulamalar ile öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: 

İlk ve acil yardım teknikeri (paramedik) ünvanı alan mezunlar kamu veya özel sektöre bağlı hastane öncesi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, 112 komuta kontrol merkezleri  ve tüm hastanelerin acil servislerinde çalışabilirler.

Programın Kabul Koşulları: 

Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

 

Eklenme tarihi :7.10.2022 15:30:37
Son güncelleme : 14.09.2023 01:30:13