Tıbbi Görüntüleme Program Tanımı

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

shmyoimg-5.jpg

Programın Tarihçesi: 2002-2003 eğitim öğretim yılında I.örgün öğretim, 2013-2014 yılında II. örgün öğretim programları açılmıştır.

Programın Amacı:  İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak, hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir. 

Eğitimin İçeriği: Birinci ve ikinci yarıyıllarda ağırlıklı olarak mesleki teorik dersler, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda ders içi uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenciler, hastanelerin Radyoloji Anabilim Dalı'nın çeşitli ünitelerinde (Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji gibi) uygulama yapmaktadırlar.

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları: Radyoloji Teknikerleri; devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler Anjio, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.

Programın Kabul Koşulları: Programa TYT puanına göre öğrenci alınmaktadır.

 

Eklenme tarihi :14.09.2023 12:08:44
Son güncelleme : 14.09.2023 12:09:12